เพิ่มยอดการจองตรงโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายจากพิกัดตำแหน่ง (Location Targeting)

Resources

เพิ่มยอดการจองตรงโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายจากพิกัดตำแหน่ง (Location Targeting)

Posted on • Posted in การตลาด, เทคโนโลยี

ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และนำเสนอบริการและการขายได้อย่างเฉพาะเจาะจงตรงกับความต้องการเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถปิดการขายได้ นอกจากกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับการออกแบบเพื่อทำให้เกิดการจดจำแบรนด์ได้ เครื่องมือที่โรงแรมเลือกใช้ก็จำเป็นต้องสนับสนุนทำให้การกลยุทธ์การตลาดต่างๆ สามารถดำเนินได้อย่างสะดวก

เป้าหมายตามพิกัดตำแหน่ง

จำนวนมหาศาลของตัวเลือกทำให้การขายห้องพักของโรงแรมบนแพลตฟอร์ม OTAs (Online Travel Agents) เป็นการแข่งขันที่สูงอย่างมาก และได้สร้างแรงขับเคลื่อนให้ผู้ให้บริการที่พักพยายามเพิ่มยอดการจองตรงด้วยตนเอง โดยหนึ่งในวิธีการที่นำมาใช้คือ การเจาะกลุ่มเป้าหมายจากพิกัดตำแหน่ง

จากมุมมองของนักท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มที่ต้องการจองห้องพักตรงกับผู้ให้บริการที่มากขึ้นนั้น มีเหตุผลสนับสนุนมาจากความสะดวกอันเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ร่วมกับความคิดที่ว่า หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น การมีโอกาสสื่อสารโดยไม่ผ่านคนกลาง จะทำให้การจัดการแก้ไขปัญหารวมถึงการเจรจาต่อรองเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า

อย่างไรก็ตามเส้นทางของการจองห้องพักหนึ่งรายการจากจุดเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นบนโลกออนไลน์นั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวมีเปลี่ยนการใช้งานจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง และอื่นๆ ซึ่งหากคุณไม่ได้วางกลยุทธ์ในการสร้างการจดจำแบรนด์ที่ดี สามารถดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อีก โอกาสที่จะเปลี่ยนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รายนี้ให้เป็นแขกผู้เข้าพักจึงแทบเป็นไปไม่ได้

การเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยพิกัดตำแหน่ง 

ทันทีที่ลูกค้าเริ่มเข้าดูข้อมูลบนเว็บไซต์ คุณก็กำลังแข่งกับเวลาเพื่อที่จะปิดการขาย หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องสร้างเหตุผลที่จำเป็นสำหรับลูกค้าในการที่จะกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์คุณอีกครั้ง และการนำเสนอการขายตามความชอบของกลุ่มเป้าหมายก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการซึ่งทำได้ด้วยระบบการจองห้องพักที่สามารถแยกพิกัดพื้นที่ของลูกค้าได้

เมื่อระบบได้ทำการเทียบ IP Address (ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์) กับพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้นเสร็จเรียบร้อย แบรนด์จะสามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการนำเสนอแคมเปญการตลาด ช่วยให้แบรนด์สามารถให้โปรโมชัน หรือการนำเสนอขายต่างๆ เป็นไปได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจโรงแรมจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

  • คุณสามารถนำเสนอราคาขายแต่ละประเภทของห้องพักหรือแพ็คเก็จที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โดยที่กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่คนละประเทศนั้นจะเห็นข้อมูลราคาที่ต่างกัน และไม่สามารถทราบถึงราคาที่แตกต่างกันนั้นได้
  • สามารถออกแบบโปรโมชันตามความชอบและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่
  • สามารถขยายฐานข้อมูลลูกค้า โดยอาศัยการสังเกตุพฤติกรรมและความชอบ รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิต

วิธีการข้างต้นหากนำมาใช้ร่วมกับกลยุทธ์การตลาดในระยะยาว จะสามารถช่วยให้คุณสร้างรายได้ต่อห้องที่สูงขึ้นได้ ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของผู้บริโภคจากแต่ละประเทศ

เรียนรู้จาก OTAs

OTAs ใช้การระบุกลุ่มเป้าหมายตามพิกัดตำแหน่งหรือการแยกการขายตามประเทศมาเป็นระยะเวลาพอสมควร สามารถขยายฐานผู้ใช้งานและเพิ่มการขายได้มหาศาล จนสร้างข้อถกเถียงในบางช่วงเวลาว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีการลดราคาขายที่ตำ่กว่าที่โรงแรมกำหนดไว้หรือไม่ ในตลาดไหนบ้าง ซึ่งหากเป็นที่พักที่ไม่ได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก็จะไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีการขายราคาห้องพักที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงโดย OTAs เกิดขึ้นในบางประเทศหรือไม่

โดยสรุป

ในแต่ละปีมีคนเป็นจำนวนมากเดินทางและต้องการที่พัก และหากวันนี้ความสามารถในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามพิกัดตำแหน่งเปิดให้ใช้งานได้ในระบบการจองห้องพักของคุณเอง คุณจะเลือกวางกลยุทธ์เพื่อสร้างรายได้กับโอกาสนี้อย่างไร

ระบบการจองห้องพัก ที่ทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการห้องพัก บนเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบอย่างน่าใช้งาน เปรียบได้กับทีมขายที่ทำงานให้กับโรงแรมของคุณ 24/7 ซึ่งจะให้ประสิทธิผลสูงสุดเมื่อมาพร้อมกับกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นตามเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้สามารถรับคำปรึกษาและใบเสนอราคา จากเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือคลิกเพื่ออ่านบทความอื่นๆ

≪ กลับหน้าบทความ