บทความ เว็บคอนเน็คชั่น

ข่าวสารการตลาดโรงแรมและเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

Resources

บทความล่าสุด
เป้าหมายตามพิกัดตำแหน่ง
เพิ่มยอดการจองตรงโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายจากพิกัดตำแหน่ง (Location Targeting) Posted on • Posted in การตลาด, เทคโนโลยีLeave a comment

ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และนำเสนอบริการและการขายได้อย่างเฉพาะเจาะจงตรงกับความต้องการเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถปิดการขายได้ นอกจากกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับการออกแบบเพื่อทำให้เกิดการจดจำแบรนด์ได้ เครื่องมือที่โรงแรมเลือกใช้ก็จำเป็นต้องสนับสนุนทำให้การกลยุทธ์การตลาดต่างๆ สามารถดำเนินได้อย่างสะดวก... อ่านเพิ่มเติม